Privacy Beleid

Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens
article image
 
Privacy statement Energy Services
 
Twee-minuten samenvatting
Dit is de privacy statement van Energy NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal en met ondernemingsnummer 0872.287.544 (hierna: “ENERGY” of “we”, “wij”).
Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacy statement nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!
Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij ENERGY, jouw persoonsgegevens verwerken.
Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.
 
Wat doen we bij ENERGY?
Wij willen iedereen motiveren om bewust te kiezen voor een gezonde, actieve en fitte levensstijl door middel van de diensten die wij aanbieden bij ENERGY (de “Energy Services”). We helpen jou om meer en beter te bewegen, en ook mentaal sterk in het leven te staan. Om jou hier zo goed als mogelijk in te motiveren en bij te staan bieden wij professionele testing & coaching in onze labo's (de “Labdiensten”), die je kan reserveren via onze website www.letsmove.com (“Letsmove”), en via apps zoals bv. Start 2 Run. Daarnaast helpen wij bedrijven om een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid uit te bouwen voor hun medewerkers, ondersteund door unieke online en offline activaties via challenges en gevarieerde sport evenementen (de “Platform Services”). Deze Platform Services bieden wij aan in een online omgeving waarop iedere gebruiker een account krijgt (de “Platformen”). Bij sommige van onze Energy Services kunnen bedrijven kiezen voor een ambassadeursprogramma. In het kader hiervan zal een beperkt aantal medewerkers van de klant onder onze professionele begeleiding gecoacht en getraind worden ter voorbereiding van het bereiken van een specifiek doel (het “Ambassadeurstraject”). Deze mensen worden de stem en het gezicht van het traject (waar van toepassing op het Platform) en zij zullen het 'gezondheidsvirus' promoten en verspreiden naar de andere werknemers van de klant (de “Ambassadeurs”).
 
Welke informatie verzamelen we over je?
·         Door een account aan te maken op Letsmove en vervolgens één van onze services te boeken en/of producten (zoals bijvoorbeeld een cadeaubon) aan te kopen, verzamelen we verschillende persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en in bepaalde gevallen gezondheidsgegevens. Wij verzamelen deze gegevens om je account aan te maken en onze producten en/of diensten te kunnen leveren.
·         Wanneer je in ons labo of ter plaatse bij je werkgever één of enkele van onze Labdiensten uitvoert, verzamelen wij onder andere je identificatie- en contactgegevens, maar ook enkele persoonlijke kenmerken en gezondheidsgegevens om je een zo accuraat mogelijk resultaat te kunnen bezorgen.
·         Wanneer je een account aanmaakt op één van onze Platformen en/of deelneemt aan bepaalde challenges en/of evenementen, verzamelen wij persoonsgegevens die ons in staat stellen je account aan te maken en te beheren en je te laten deelnemen aan bepaalde challenges en/of evenementen. Daarnaast verwerken wij deze gegevens ook om de interactie met je collega’s te bevorderen, zodat jullie een team kunnen vormen en samen kunnen deelnemen aan bepaalde challenges.
·         Door je in te schrijven en deel te nemen aan een Ambassadeurstraject, verzamelen wij enkele persoonsgegevens om je fysieke toestand en conditie te bepalen en je ervaringen en traject te delen met de werknemers van de klant (waar van toepassing op onze Platformen).
Waarom verzamelen we deze informatie?
·         Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze Energy Services.
·         Voor het leveren van onze diensten en/of producten.
·         Om je bij bezoek van onze websites en Platformen een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
·         Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
·         Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen ENERGY. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen die geen verwerker zijn.
·         Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
·         Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
·         Alleen geanonimiseerde gegevens - wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd - kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten ENERGY, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.
·         Ingeval van Platform Services kan een dedicated contactpersoon van je werkgever toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens op het Platform via een admin account, met als enig doel om jou technische ondersteuning te kunnen bieden op het Platform. In dat geval is er steeds een overeenkomst tussen ons en je werkgever afgesloten, waarbij we als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke optreden en waarbij we afspraken gemaakt hebben met betrekking tot dergelijke toegang tot je persoonlijke gegevens.
Wat heb je in de hand?
·         Je kan ons op elk moment vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.
Stuur ons een e-mail naar privacy@energylab.be. Volg de procedure zoals beschreven onder artikel 8 van het volledige privacy statement.
·         Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.
Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?
·         We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
·         Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
·         We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.
Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacy statement te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.
 
Volledig Privacy statement
 
Dit is de privacy statement van Energy NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal en met ondernemingsnummer 0872.287.544 (hierna: “ENERGY” of “we”, “wij”).
 
Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop ENERGY  persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van haar diensten. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacy statement moet samen worden gelezen met de algemene voorwaarden van ENERGY die te raadplegen zijn op de website (www.energylab.be en www.letsmove.com ).
De betekenis van “Energy Services”, “Labdiensten”, “Platform Services”, “Platformen”, “Letsmove”, “Ambassadeurstraject”, “Ambassadeurs” in deze privacyverklaring, kan je hier terugvinden.
 
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar Letsmove, een account aanmaken, een afspraak maken voor een van onze Labdiensten en (één van) de testen in ons labo uitvoeren of ter plaatse bij de klant.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van de gebruikers van één van onze Platformen en/of mensen die een Ambassadeurstraject volgen.
Indien je een account aanmaakt op Letsmove en/of één van onze Platformen, dien je te bevestigen dat je dit privacy statement hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je Letsmove en/of Platformen niet verder gebruiken en kunnen wij de diensten niet leveren.
 
ENERGY kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.
 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy statement te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
 
1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid
Verwerkingsverantwoordelijke – ENERGY treedt op als verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. de persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar diensten waarnaar wordt verwezen in dit privacy statement.
AVG of GDPR – We maakten deze privacyverklaring op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG" ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).
Contact – Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@energylab.be.
2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor het leveren van de Energy Services.
In het kader van onze Energy Services verzamelen wij enkele persoonsgegevens. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt, zullen wij daarnaast nog bijkomende gegevens verzamelen.
Hieronder wordt beschreven welke informatie wij in het kader hiervan verzamelen.
Activiteit
Persoonsgegevens
Wettelijke basis
Context
Energy Services algemeen
Identificatiegegevens (naam)
Contactgegevens (e-mail, adres, tel.)
 
·         Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
Wij verzamelen deze gegevens in het kader van de diensten die wij bij ENERGY leveren.
Letsmove: Bezoek van de webpagina van Letsmove, aanmaken van een account, een afspraak boeken of een cadeaubon aankopen
·         IP adres, naam
·         Cookies (zie Cookiebeleid)
·         Klikgedrag, logboeken
·         Informatie omtrent je bestelling
 
·         Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
·         Toestemming voor niet-essentiële cookies
·         Legitieme belangen voor strikt noodzakelijke cookies
Wij kunnen de nodige gegevens verzamelen wanneer je de website bezoekt en een account aanmaakt zodat je online een afspraak kunt maken.
We sturen een bevestigingse-mail met een overzicht van je bestelling, alsook de link naar de sportmedische vragenlijst die nodig is voor fysieke testen te bezorgen. 
Labdiensten: testing en coaching services bij Energy Lab
·         Persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht, leeftijd, gewicht, lengte, taal etc.;
·         Gezondheidsgegevens zoals medicatie, ziekte, hartslag, eetgewoonten, BMI, etc.
·         Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
·         En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming
Wij verzamelen deze gegevens om meer te weten te komen over je gezondheidstoestand en de test in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten verlopen. Naargelang de test die je ondergaat, worden bijkomende persoonsgegevens verzameld om een zo accuraat mogelijk resultaat te bekomen en aanbevelingen op maat te formuleren.
Bezoek van de Platformen, aanmaken account en gebruik van onze Platform Services 
·         Nickname;
·         Cookies
·         Persoonlijke kenmerken (taal, geboortedatum, geslacht, avatar of foto, nationaliteit);
·         Challenges waar je voor bent uitgenodigd/aan deelneemt en resultaten zoals aantal km (via API); Data via Google Fit
·         Likes, comments en chatberichten die je op het Platform plaatst;
·         Jouw surfgedrag op het Platform
·         Contractuele noodzaak
·         Gerechtvaardigd belang, namelijk de vrijheid van ondernemen Toestemming voor het koppelen van de apps en de gegevens die je zelf wenst mee te delen
We verzamelen deze gegevens om jouw deelname aan challenges op te volgen en te stimuleren. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens ook zodat je je via het Platform kan inschrijven voor bepaalde evenementen. Je kan ervoor kiezen om een nickname/avatar te gebruiken indien je niet wil dat je naam en of foto zichtbaar is.
Bepaalde data wordt verzameld en verwerkt om de optimalisatie van het Platform te kunnen waarborgen.
Ambassadeurstraject
·         Motivatie
·         Informatie over jouw band met onze klant (bv. beroep en functie)
·         Persoonlijke kenmerken (taal, geboortedatum)
·         Alle gegevens die verwerkt worden in het kader van de Labdiensten
·         Toestemming
Wij verwerken deze gegevens om je kandidatuur als Ambassadeur te beoordelen, je te leren kennen en je ervaringen als Ambassadeur te delen met de andere werknemers van de klant (waar van toepassing op onze Platformen).
 
Wij verzamelen gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens, etniciteit) bij het leveren van bepaalde diensten. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming die je gevraagd zal worden via een toestemmingsformulier in het labo van Energy.
Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat de uitvoering van verschillende diensten niet mogelijk is als je ervoor kiest om jouw persoonlijke gegevens niet te verstrekken omdat wij dan niet in staat zullen zijn aanbevelingen te formuleren voor een veilige beleving van de sportieve activiteiten die we aanbieden.
Direct marketing
Jouw persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien je daar expliciet en vooraf toestemming voor geeft ("opt-in"); en/of (ii) indien je bij ons (een) dienst(en) hebt aangekocht, zullen wij je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire diensten die jou mogelijks kunnen interesseren.
Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.
3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij het gebruik van de Energy Services een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.
De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit, de veiligheid en inhoud van de Energy Services te verbeteren.
Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:
Activiteit
Verwerkingsdoeleinde
Energy services
Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je te kunnen identificeren en contacteren in het kader van de goede uitvoering van de Energy Services.
Letsmove: Bezoek van de webpagina van Letsmove, aanmaken van een account, een afspraak boeken of een cadeaubon aankopen
Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je Letsmove bezoekt en om ons in staat te stellen Letsmove te optimaliseren. Daarnaast worden deze persoonsgegevens verwerkt om online een afspraak te kunnen maken en/of je aankoop te kunnen voltooien. De persoonsgegevens om een bevestigingsmail te versturen worden verwerkt om je te informeren over de details van de afspraak en/of aankoop, alsook om de link naar de sportmedische vragen door te sturen die ingevuld dient te worden voorafgaand aan de fysieke testen.
Labdiensten : testing en coaching services bij Energy Lab
Je hebt één of meerdere tests in ons labo geboekt. Wij verzamelen deze gegevens om een correct beeld te vormen van je gezondheidstoestand en om deze fysieke test(s) correct uit te voeren en de nodige analyses mee te geven (resultaten van de tests, lichaamssamenstellingsscan, voedingsadvies).
Bezoek van de Platformen, aanmaken account en gebruik van onze Platform Services
Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de Platformen bezoekt en om ons in staat te stellen de Platform Services te optimaliseren. Daarnaast verwerken wij deze gegevens ook zodat je een zicht hebt op de evenementen en challenges waarop je je kan inschrijven of waarop je ingeschreven bent. Tot slot verwerken wij deze gegevens ook zodat je rankings kan zien en je teamgenoten kan aanmoedigen.
Ambassadeurstraject
Wij verzamelen deze gegevens van jou als Ambassadeur om je zo goed mogelijk te begeleiden in je traject en je ervaringen te delen met andere werknemers van de klant (waar van toepassing op het Platform).
 
4. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde producten en/of diensten te kunnen bezorgen of verlenen, voor de doeleinden die in dit privacy statement worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.
Activiteit
Bewaarperiode
Energy Services
Tot 4 jaar na het verlenen van de dienst
Letsmove: Bezoek van de webpagina van Letsmove, aanmaken van een account, een afspraak boeken of een cadeaubon aankopen
Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.
Met betrekking tot aanmaken van een account, een afspraak boeken of cadeaubon aankopen is de bewaarperiode tot 4 jaar na inactiviteit of tot 4 jaar na het leveren van de dienst.
Labdiensten : testing en coaching services
Tot 4 jaar na het verlenen van de dienst
Bezoek van de Platformen, aanmaken account en gebruik van onze Platform Services
Gedurende de overeenkomst en 1 jaar erna/foto’s en video’s tot 5 jaar na het einde van de overeenkomst.
Ambassadeurstraject
Tot 4 jaar na het verlenen van de dienst
 
5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de Golazo Groep of in geval van overdracht van activiteiten van ENERGY. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacy statement.
In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan ENERGY diensten leveren of die in naam en voor rekening van ENERGY diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Crossuite, de payment processor Mollie,  etc.
Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacy statement, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.
Ingeval van Platform Services kan een dedicated contactpersoon van je werkgever toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens op het Platform via een admin account, met als enig doel om jou technische ondersteuning te kunnen bieden op het Platform. In dat geval is er steeds een overeenkomst tussen ons en je werkgever afgesloten, waarbij we als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke optreden en waarbij we afspraken gemaakt hebben met betrekking tot dergelijke toegang tot je persoonlijke gegevens.
 
Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij verzekeren een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacy statement.
 
6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER
Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.
7. Gebruik van cookies
Wij gebruiken verschillende soorten cookies op Letsmove en onze platformen, zoals bepaald in ons Cookiebeleid.
8. Uitoefening van rechten
Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie
Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.
Recht op correctie, uitwissing of beperking
Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.
Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.
Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht om de toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.
Geautomatiseerde beslissingen en profilering
Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.
Uitoefening van jouw rechten
Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@energylab.be of per post naar het volgend adres:
ENERGY NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België
 
Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail: contact(at)apd-gba.be
 
Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.
Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.
9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via Letsmove persoonsgegevens verstrekken.
10. Rechtskeuze en bevoegdheid
Dit privacy statement is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
11. Vragen
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy statement zijn welkom en dienen te worden gericht aan
ENERGY NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België
 
Of naar  privacy@energylab.be